Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно предложение

15 Декември 2015, 820 прочита

„Почистване на участък с натрупан твърд отток от речното легло на река Черна, приток на р. Арда в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица“, намиращо се в землището на с. Кремене, общ. Смолян и гр. Смолян, с възложител: Областна администрация, гр. Смолян, бул. „България“ №14, обл. Смолян.“
Изтегли от тук.