ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 Декември 2015, 838 прочита

Уважаеми комисар Рабишев,
Уважаеми служители на РД „Гранична полиция”-Смолян,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Празника на национална служба „Гранична полиция”!
Позволете ми да изкажа своето уважение към всички Вас за проявената професионална и морална отговорност при изпълнение на служебния Ви дълг. Убеден съм, че служителите на РД „Гранична полиция”- Смолян в пълна степен притежавате силен дух и непоклатима воля.
Искам да използвам случая да изразя своята признателност за това, че всички Вие безрезервно и всеотдайно изпълнявате своя дълг към обществото, пренебрегвайки понякога семействата и личното си удобство. Благодарение на Вашите усилия, България успява да се справи с бежанската криза, пред която е изправена Европа. Убеден съм, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на нелеката Ви професия, за осигуряване сигурността на българските граници.
Пожелавам Ви здраве и благополучие за Вас и семействата Ви, професионални и лични успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
НЕДЯЛКО СЛАВОВ,
Областен управител на област Смолян

22 декември 2015 г.
гр. Смолян