Предстоящи събития за периода 25 – 29 януари

25 January 2016, 924 read(s)

Четвъртък, 28 януари 2016г.
От 13:00 часа, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян ще се проведе редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК” ЕООД-Смолян. Дневният ред е свързан с представяне на годишен отчет за дейността на Асоциацията, отчет за изпълнение на бюджета за 2015 година и необходимостта от приемане на АВиК за 2016 година.
Петък, 29 януари 2016г.
От 13:00 часа, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян ще се проведе заседание на Комисията по заетост, на което ще се обсъжда и съгласува проекта за държавен план-прием за учебната 2016/2017 година.