Проведе се първа работна среща с изпълнителите на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на пътя Асеновград-Смолян

05 Февруари 2016, 825 прочита

Областният управител Недялко Славов настоя за внимателно и пълно обследване на трасето, на срещата, която проведе днес с представителите на консорциум „Мости” инж.Ева Панамска и Ян Шкварек. Славов призова в хода на работата им да има обществено обсъждане и да се ползва предишен натрупан опит.
В срещата участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областният управител Тодор Бозуков, заместник-кмета на община Смолян инж.Марияна Цекова, инж.Ева Панамска – управител на „Мости България“ ЕООД, Ян Шкварек – директор в „Мости Катовице“ ООД (Република Полша) и инж.Момчил Караиванов – експерт от Областна администрация-Смолян.
След открита процедура за възлагане на обществена поръчка, от АПИ е възложено изработването на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян на Консорциум „МОСТИ“ с членове: „Мости България“ ЕООД и „Мости Катовице“ ООД (Република Полша). Срокът за изпълнение на прединвестиционното проучване е до 90 дни. Прогнозната стойност е 154 000 лв. без ДДС. Критерият, по който е избран изпълнителя, е икономически най-изгодна оферта.
Консорциумът предвижда от следващата седмица да започне работа на терен и до средата на месец април т.г. да приключи ангажимента си по изготвяне на прединвестиционно проучване, като по време на работата ще бъдат провеждани работни срещи и обществено обсъждане.
Път II-86 Асеновград – Бачково – Хвойна – Чепеларе – Соколовци – Смолян е единствената връзка на гр. Смолян с гр. Пловдив. Целта на поръчката е да се определят участъци от 27-ми км /край на гр. Асеновград/ до 102-ри км по път II-86 /начало на гр. Смолян/, в които е възможно да бъде изградена допълнителна лента за движение на тежкотоварни автомобили. Ще бъдат посочени и необходимите инвестиции за строителството на допълнителната лента.
Изтегли СНИМКИ>