Недялко Славов: Поставихме разработването на минералните извори, на балнеологията, климатолечението, като приоритет

09 Февруари 2016, 851 прочита

По инициатива на областния управител Недялко Славов, днес се проведе работна среща на тема „Област Смолян – район на целогодишен климатолечебен и балнеолечебен туризъм 2016-2020 година”. В срещата участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областните управители Тодор Бозуков и Андриян Петров, народният представител и председател на Комисия по здравеопазване в 43-то НС д-р Даниела Дариткова, д-р Татяна Ангелова - председател на Асоциацията по физикална рехабилитационна медицина; Ръководител Експертна Група БСБСПА; член на Медицинската Комисия На Европейската СПА Асоциация; Сийка Кацарова – зам.-председател на БСБСПА и член на Борда на директорите на Европейската спа асоциация; Венелина Червенкова – гл.експерт в главна дирекция „Туристическа политика” към Министерството на туризма, представители на специализираните болници за рехабилитация в Девин, Рудозем и Баните, представители на общините, туристическия бизнес и браншовите организации, на регионалните държавни служби, на научната общност, на университетите и Техническият колеж в Смолян и други.
Областният управител Недялко Славов приветства присъстващите и откри срещата :„Разчитам днешната дискусия да бъде ползотворна, защото това е една тема, за която има голям нереализиран потенциал. В края на миналата година, когато давахме нашата заключителна пресконференция, ние афиширахме приоритетите си за нашата работа през тази година. Тогава поставихме разработването на минералните извори, на балнеологията, климатолечението, като приоритет. Направихме го именно, защото осъзнаваме, че тази тема има много сериозен потенциал и ние всички трябва да направим възможното да го реализираме. Считаме, че е необходимо регионално управление на процесите конкретно в балнеологията, тъй като откъслечни опити на отделни общини самостоятелно да работят в тази посока не водят до желаните резултати. Целта на днешната дискусия е да чуем експертите, въпросите от страна на общините и на база на потребностите да получим и съвети какво е необходимо, като стъпки, да предприемем в бъдеще, за да реализираме съществения потенциал в областта ни.”, след което Славов предостави думата на д-р Дариткова.
”Много е важно да се насочим в теми, които дават потенциал за развитие на региона.” , отбеляза председателят на Комисия по здравеопазване. „Много е важно и да се презентираме достатъчно добре и регламентираме нормативно пред страните от Европейския съюз, защото има няколко възможности неизползвани в тази посока и аз ще начертая тези възможности. Надявам се от тази среща да има като резултат конкретен план за действия, който да обединява усилията на държавната власт, на общинските структури, на лечебните заведения. Смятам, че когато има известна плановост и добра организация ще се получат много повече резултати, а възможности в нашия регион и неизползвани балнеоресурси има значително много. Важно е да подчертаем наредбата на Министерството на туризма, даваща възможност да се сертифицират СПА-центровете, да се даде регистър във всички заведения, които предлагат такива услуги. Неизползвани са възможностите на директивата, която беше приета в нашето законодателство за трансгранично лечение. По българските клинични пътеки има възможности наши здравноосигурени граждани да използват болниците за рехабилитация, които имат договор с НЗОК. Директивата за трансгранично лечение дава възможност на лица, които са здравноосигурени в европейски здравни фондове да използват тези услуги в други страни. Ако ние успеем с нашите общи усилия да станем достатъчно конкурентноспособни и да сключим съответните спогодби, това е една изключителна възможност ние да посрещнем пациенти на други здравни фондове от Европа и по този начин да подкрепим, а и защо не и да презентираме нашите възможности. Аз категорично смятам, че можем да предложим услуги на много високо ниво. От друга страна възможностите за представяне в други страни, извън ЕС бяха активно използвани от нас, те също проявяват интерес към възможностите за възстановяване на техните граждани при нашите добри климатични и балнеологични условия. Това са перспективи, които предполагат една много добра структура и много добре подготвена услуга на ниво област, на ниво община, на ниво съответните заведения или СПА-центрове, или балнеолечебни центрове, затова в ход са експертите, благодарение на които ние можем да съставим нашата програма тук в региона, за да бъдем готови, когато на нормативно ниво всички тези връзки се задействат. От тук нататък смятам, че бъдещето е именно в посока, като регион да се развиваме в целогодишен туризъм, каквато е и целта на днешната среща.” , допълни д-р Даниела Дариткова.
Сийка Кацарова – заместник-председател на Българския съюз по балнеология и СПА поздрави областния управител за инициативата и д-р Дариткова, като отбеляза: „Д-р Дариткова е единственият човек от властимащите в сферата на здравеопазването, който е проявил разбиране относно важността за България от развитието на балнео, СПА и Уелнес туризма. Благодарение на нейната вяра, упоритост и отдаденост на този регион и на България, ние сме могли да прокараме вече съществуващата наредба, която беше обнародвана в Държавен вестник, за това какви видове балне, ССПА и Уелнес услуги има в България.”
Д-р Татяна Ангелова представи потенциала на област Смолян „Родопа планина в централната си част е с умерено-континентален, с невероятно влияние на Средиземноморието климат, с мека зима и приятни летни температури. Регионът ви е екологически чист. Балнеотуризъм без добър климат не е успешен. На територията на Средните Родопи има пет находища на минерална вода – Баните, Девин, Михалково, Беден и Ерма река. Това са селища намиращи се на много различна надморска височина, от 221м до 1600м.” Тя отбеляза, че тези минерални извори са с различни нива на минерализация и различна температура, което дава възможности за многоспектърното им терапевтично приложение.
Сийка Кацарова изтъкна силните и слабите страни на региона ни за създаване на целогодишен климатолечебен и балнеолечебен туристически продукт. Сред силните страни са климатичните условия, наличието на минерални извори, но липсата на добре развита инфраструктура и летище в близост са сред слабите страни.
Засегнат беше и въпросът за изграждане на социални домове за възрастни хора. Проведе се и дискусия, в която всички участващи страни изразиха своята гледна точка и дадоха препоръки.
Срещата завърши с приемането на меморандум.
На пресконференцията пред журналистите областният управител Недялко Славов оцени срещата като „полезна и постигна целите, които предварително бяха заложени.”


Изтегли МЕМОРАНДУМ >
Изтегли СНИМКИ>