Недялко Славов: Културата отново да заема мястото, което й се полага

11 Февруари 2016, 777 прочита

Днес се учреди Областен съвет по култура към Областен управител на област Смолян. На събранието присъстваха областният управител Недялко Славов, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, евродепутатът Владимир Уручев, Елиянка Михайлова - и.д.директор на дирекция „Съвременно изкуство и художествено образование” към Министерството на културата, Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България, директори на културните институции в региона, представители от общините в област Смолян, експерти от Областна администрация Смолян и други.
Областният управител Недялко Славов откри учредителното събрание,”Това не е спонтанно решение, а една дълго обмисляна стъпка от наша страна и считаме, че има много мотиви за това. Нашата основна идея е този съвет да не е просто една структура, а действително да поеме предизвикателството и оттук нататък да изпълни работата на съвета със съдържание, така, че културата отново да заема мястото, което й се полага в обществения живот”.
„Радвам се много, че имам възможността да присъствам на това събитие и поздравявам областната управа за тази инициатива. Наистина е изключително важно да има такъв орган, в който да могат да се съберат културните дейци, обществеността, и да могат да работят за развитието на културата на този регион. Този съвет очаквам да изпълни културния, духовния живот в целия регион с едно ново съдържание, което да е по-близко до хората, по-близко до възможностите за културни изяви. Европейският съюз има програми, които подкрепят културата и, по които има сериозни средства, милиард и половина евро са заложени в тази програма за настоящия програмен период. Това, което е тревожно е, че в България са много малко проектите, които са се възползвали от това европейско субсидиране. Бих искал чрез този съвет да ви запозная с тези възможности и Смолян, чрез ефективността на такъв съществен орган, какъвто ще е Областният съвет по култура, да направим по-сериозен пробив.” С тези думи депутатът от ЕП Владимир Уручев засвидетелства своята подкрепа и пожела успех на съвета.
Елиянка Михайлова поднесе приветствие от името на Министерството на културата.
Христо Мутафчиев отбеляза: „Това, което се случва в Смолян в момента е прецедент на национално ниво. Има много такива съвети, на много места, но това е прецедент за един град, като Смолян и за една област, като Смолянска област и смятам, че основната функция на този съвет е да изработи политиките, които да бъдат превърнати от държавните институции в практики, обслужващи региона и регионален културен институт, който да се създаде в Смолян. Пожелавам успех на този съвет.”
Заместник-областният управител Андриян Петров, който е „основен генератор на идеята”, както отбеляза Славов, представи Правилника за организацията и дейността на Областен съвет по култура към Областен управител на област Смолян. След което, на гласуване той беше приет с пълно мнозинство. Към Областен съвет по култура се учредява Обществен съвет на посланиците на добра воля, членовете, на който са културни дейци от регионално и национално значение. Сред тях са: акад.Георги Марков, проф.Милчо Василев, проф. Миляна Каймаканова, проф.Ружко Челебиев, Христо Мутафчиев, Валя Балканска, Виктор Калев и други големи имена с принос за родопската и българската култура. Те трябва да работят за популяризиране на Родопската култура.
След като презентира по темата „Културни творчески индустрии и градове и устойчиво развитие на съвременните общини”, заместник-областният управител Андриян Петров, изтъкна, че област Смолян има завидно културно богатство, което не се използва. Той отбеляза, че чрез правилното функциониране на Областен съвет по култура и използването на база, като сградата на РДТ, това може да се промени. „Ние ще излезем с предложение към министъра на финансите и към министъра на културата да бъде създаден Регионален културен център, който да изпълнява функцията на мениджър, на организация, която да разработва, да следи за кандидатстване по проекти, да подпомага общините в кандидатстване по такива програми, тоест всички заедно да подадем ръка и да направим така, че държава, местна власт и културни институции заедно да работят. Ако се обединим, с взаимни усилия това е възможно да се случи. И ще се убедим, че в културата има страшно много възможности, които сега се използват в минимален процент.”, допълни Петров.

Всички единодушно подкрепиха идеята на областната управа, че само чрез взаимодействие и обединение между институциите и властите на местно и национално ниво, могат да бъдат постигнати желаните положителни резултати.

Изтегли СНИМКИ>