Проведоха се работни срещи във връзка с изграждането на инфраструктурните проекти ГПК-Смолян и ГКПП „Рудозем-Ксанти”

11 Февруари 2016, 810 прочита

Проведе се работна среща за координиране на последващи действия за завършване на Главна пътна комуникация-Смолян („ГПК-Смолян”). В срещата участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областният управител Тодор Бозуков, инж.Илияна Захариева – член на УС на АПИ, инж.Марияна Цекова – заместник-кмет на община Смолян, инж.Костадинка Миланова – директор на ОПУ-Смолян, проектанти и строители.
В рамките на срещата се отчете готовността и напредъка по проекта на „ГПК-Смолян”. Набелязаха се конкретни задачи и ангажименти на участниците в строителния процес.
”Ние с общината стигнахме до споразумение, което е една стъпка напред. Официално имаме данните от кадастъра и можем да ги предоставим на проектантите в най-кратки срокове. Имаме подписана вариация за изработването на проекта и уверението от страна на проектантите, че до края на месеца ще ни предадат проектите, дори и в груб вид, за да можем да преценим какви ще са строителните стойности и да изготвим вариация за нареждане за строителство.”, отбеляза инж.Захариева.
Заместник-кмета инж.Марияна Цекова представи напредъка на община Смолян за завършване на ГПК и процедурите, за които имат готовност.
Следващата работна среща се планува за 24 февруари 2016г.
Днес, в Областна администрация Смолян се проведе работна среща по подготовка на проектното предложение за стратегическата покана за изграждане на инфраструктура по програма INTERREG VА – ЕТС „Гърция-България 2014-2020”. Участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областният управител Тодор Бозуков, инж.Илияна Захариева – член на УС на АПИ, Невена Милушева – главен експерт в отдел „Трансгранично сътрудничество” към АПИ, Галина Георгиева и Кириакос Фитиадис – представители на съвместния технически секретариат, инж.Костадинка Миланова – директор на ОПУ-Смолян, Емил Миланов и Момчил Караиванов – експерти от Областна администрация Смолян, Георги Чилингиров – председател на „Българо-гръцко дружество”, адв. Любомир Равелов – юрисконсулт.
Партньорите установиха, че до момента процедурите вървят по план. Всяка една от страните подготвя своята част от проекта, като до 30 март трябва да се внесат проектните предложения. Уточни се, че водеща страна по проекта е гръцката пътната агенция „ЕГНАТИЯ ОДОС” SA. Следващата работна среща ще се проведе на 7 март т.г.
Изтегли СНИМКИ>
Изтегли СНИМКИ>