Предстоящи събития за периода 22 – 26 февруари

22 Februray 2016, 1002 read(s)

Вторник, 23 февруари 2016г.
От 12:00 часа, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян Министъра на здравеопазването на Република България – д-р Петър Москов ще проведе среща с кметове, директори на лечебни заведения и членовете на Комисията за изработване на Областна здравна карта. На заседанието ще бъдат представени и обсъдени проекта на Национална здравна карта в частта за област Смолян и област Кърджали, както и свързаните с нея нормативни актове.
От 14:30 часа Министър Москов ще посети МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД - Смолян.
Сряда, 24 февруари 2016г.
От 13:00 часа, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян ще се проведе работна среща за преглед на напредъка по подготовката на изпълнението на Главна пътна комуникация-Смолян.
Четвъртък, 25 февруари 2016г.
Областният управител Недялко Славов ще участва в среща на Мониторинговия комитет по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“, която ще се проведе в гр.Комотини, Гърция.
Областна администрация-Смолян ще бъде домакин на международна среща по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия”, акроним LANDSLIDE. Проектът е финансиран по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Партньори по проекта са: Областна администрация-Смолян; Институтът за информационни и комуникационни технологии към БАН; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.
Петък, 26 февруари 2016г.
От 11:00 часа, Областният управител ще присъства на представянето на Годишния отчет на Областна дирекция на МВР – Смолян.