Министър Петър Москов: „Тази година в Смолян ще започнат всички процедури за разкриване на инвазивна кардиологична лаборатория”

23 Февруари 2016, 804 прочита

Днес, в сградата на Областна администрация Смолян, се проведе среща с Министъра на здравеопазването на Република България – д-р Петър Москов. На срещата се дискутираха предложенията и проблемите, които възникват във връзка с Областната здравна карта на област Смолян и област Кърджали. Присъстваха министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Ивелина Георгиева – директор на Дирекция „Медицински дейности” към МЗ, д-р Даниела Дариткова – народен представител от област Смолян и председател на Комисия по здравеопазване в 43-то НС, Цвета Караянчева – народен представител от област Кърджали в 43-то НС, областният управител на област Смолян Недялко Славов, областният управител на област Кърджали Илия Илиев, заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков, кметове, директори на лечебни заведения и членовете на Комисиите за изработване на Областни здравни карти на област Смолян и област Кърджали.
Още в началото на заседанието министър Москов опроверга носещите се в публичното пространство слухове: „Нито една болница на територията на двете области няма да бъде и не произтича от Здравната карта да бъде закривана, нито има такова политическо намерение. Нито една клиника в тези болници няма да бъде закривана, във всяка една от тези болници, независимо от формата им на собственост. Който говори обратното, лъже, защото лъже спрямо фактите, данните и конкретните параметри, които произтичат от Здравната карта, т.е. от целия анализ.” Относно слуховете за закриването на диспансери и в частност психо-диспансера в Смолян (кв.Устово), министърът на здравеопазването коментира: „Нито има такава идея, нито има смисъл. Напротив, запазват се всички структури свързани с този дял на медицината, именно лечението на психическите заболявания.” За инвазивните кардиологии, Москов коментира: „Нито една инвазивна кардиология с договор с НЗК нито ще бъде затваряна, нито ще бъде променена. Ако някой си мисли, че това не засяга региона, това не е така.Тази година в Смолян ще започнат всички процедури за разкриване на инвазивна кардиологична лаборатория, за което държавата ще има своя ангажимент за осигуряване на апаратурата.” , заслугата за което, както отбеляза Москов, е на д-р Даниела Дариткова и областният управител Недялко Славов, които са лобирали в тази насока. „Това е политика на държавата. Това е ангажимент, който аз поех пред вашите народни представители.”, добави министъра на здравеопазването, като уточни, че съсредоточаването на много клиники в големите центрове не означава, че хората от малките населени места ще бъдат лишени от медицинска помощ. „Нито една болница, в следствие на параметрите на Здравната карта и сключване на договори за определен брой легла с Здравната каса, няма да загуби нито един лев от достигнатите обеми и съответно тяхното финансиране през изминалата година. Философията на това политическо мнозинство, което ме е избрало за министър на здравеопазването, е че присъствието на болница, не само в областен център, но и там, където я има в малки населени места в областта, е част от социалната сигурност на хората. Въпросът е, тези звена да се напълнят с реална структура, отговаряща на потребностите на хората, живеещи там, а за по-тежките случаи има областни, регионални, национални центрове, т.е. пътят на пациента да бъде гарантиран – това е целта на Здравната карта.”
Д-р Георгиева презентира принципите и методологията, според които е изработена Националната здравна карта и в частност конкретни параметри за Областните здравни карти на Смолян и Кърджали.
От анализа става ясно, че в област Смолян има 15.4 на 1000 души, които имат декомпенсиран захарен диабет, което е около 2.5 пъти над средното ниво за страната (ок.6.6 на 1000). Министър Москов предположи три варианта за тази значителна завишеност на заболяването – неадекватна доболничната помощ, природно-географски причини в региона или, за да изпълняват своята социална дейност, болниците отчитат заболяването захарен диабет, а лекуват или долекуват пациенти с други заболявания, за които няма как да получат финансиране от Здравната каса. Последното е причина в новата Здравна карта да се предвижда възможността да се включи продължително лечение, разходите за което НЗК ще покрива.
След това се премина към обсъждане на предложения вариант за Областна здравна карта на област Смолян. Областният управител Недялко Славов представи обобщените мнения, които Комисията прие на проведените заседания във връзка с изготвянето на вариант за Здравна карта. „Ние не отричаме, че методиката е детайлна и добре разработена.Тя дава обективните потребности, стъпва на обективен анализ, но считаме, че тя в недостатъчна степен отчита специфичните характеристики на отделните региони и именно това е нещото, което в най-голяма степен отличава област Смолян от останалите области в страната.”, каза Славов, като представи особеностите на региона, сред които отдалеченост и разпокъсаност на населените места, трудно достъпни селища и махали, ограничен транспорт, възрастни и самотни хора, заболеваемост и т.н. Другите членове от Комисията по изработване на Областна здравна карта подкрепиха и допълниха аргументите, изложени от областния управител Недялко Славов, с цел да защитят параметрите от изготвения първоначален проект.
Министър Москов отбеляза, че Здравната карта не е „застинал документ”. „Смисълът на картата е да даде рамка и спрямо потребностите да даде насоки, в които трябва да се развива тя.” Той отбеляза, че всяко мотивирано предложение за изменения в Националната здравна карта ще бъде разгледано от Националната комисия и ако е обективно обосновано ще бъде взето под внимание.
В тази връзка, областният управител Недялко Славов свика заседание на Областната комисия в петък, 26 февруари, от 13:00 часа. Той призова членовете на Комисията да работят дотогава върху дискутираните и обсъдените на днешната среща въпроси, за да може да бъде изготвено и изпратено становището до МЗ в най-кратки срокове. С това завърши обсъждането на варианта за Областна здравна карта на област Смолян, след което представителите от област Кърджали изложиха своите въпроси, свързани с изготвения вариант за региона им.


Изтегли СНИМКИ>