Информационни срещи по проект “Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми” ще се проведат в три града на областта

09 Юли 2008, 2333 прочита

Информационни срещи по проект “Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми” /Проект 100/ ще се проведат в три града на нашата област към края на този месец, на които ще бъдат представени етапите на реализация на проекта, условията за участие и сроковете за кандидатстване.
Проектът ще осигурява безвъзмездна финансова помощ от 10 000 до 20 000 лв. за реализиране на добри бизнес идеи на стартиращи предприемачи през тази година от областите Смолян, Плевен, Пазарджик и Ямбол. Осигурените средства от Министерството на икономиката и енергетиката са общо в размер на 1.787 млн. лв.
Идеята е на Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS. Проектът се финансира от Министерството на икономиката и енергетиката и се осъществява в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие / ПРООН/.
Срещите в нашата област ще се проведат както следва:
на 23.07.2008 г. от 17.00 ч. в гр.Девин, в конферентна зала на “Спа хотел – Девин”;
на 24.07.2008 г. от 12.30ч. в гр. Мадан, в зала 401 на ул.”Обединение”№ 14;
на 24.07.2008 г. от 17.00 ч. в гр.Смолян, в зала 201 на Областна администрация;
На срещите са поканени да участват националният координатор на проекта от страна на Министерството на икономиката и енергетиката, координаторът на проекта от страна на JOBS, представители на общините, бизнеса и неправителствените организации. Поканват се и медиите.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
09.07.2008 г.