Андриян Петров: Основната цел е да се даде възможност на малкия и средния бизнес в региона да навлезе в едни нови територии

01 Март 2016, 742 прочита

С подкрепата на областния управител на област Смолян Недялко Славов, днес се проведе информационна среща за представители на бизнеса от област Смолян. Срещата беше организирана от Областен информационен център (ОИЦ)-Смолян с основната цел да бъдат запознати представителите на бизнеса от област Смолян с актуалните възможности за финансиране на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., както и с европейски финансови инструменти за подпомагане на бизнеса в област Смолян. Участваха заместник-областният управител Андриян Петров, Андреана Трифонова – управител на ОИЦ-Смолян, Веселина Велчева – регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), отговаряща за регионите Пловдив, Смолян и Пазарджик, представители от Дирекция „Бюро по труда”-Смолян, от банковите офиси на Райфайзен, ОББ и СИБАНК, представители на малкия и среден бизнес в региона, експерти от Областна администрация Смолян и ОИЦ-Смолян и други.
Андреана Трифонова откри срещата, приветства гостите и представи презентаторите.
Заместник-областният управител Андриян Петров също поздрави присъстващите от името на областния управител и от свое име, пожела успех на семинара. „Основната цел на новия програмен период, чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност”, е да се даде възможност на малкия и средния бизнес в региона да навлезе в едни нови територии, тъй като развитието на Европа и всичко, което е свързано с новите технологии в ЕС е много динамично. Това налага едни нови правила и една по-сериозна активност от малките и средни предприятия, и изобщо от бизнеса като цяло. В усвояването на тези европейски средства е нашият шанс да наваксаме изгубеното време.”, допълни той.
Анна Бичокова – Експерт „информационно обслужване и услуги” в ОИЦ-Смолян информира присъстващите по темите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Актуална информация за възможности за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Агенция по заетостта беше представена от Тони Михалева – експерт от Дирекция „Бюро по труда”-Смолян.
Във връзка с програмите за безработни лица до 29-годишна възраст, заместник-областният управител допълни: „В момента в община Смолян по програмата за безработни до 29 години бяха подадени заявления от 120 младежи. 86 вече са назначени, като тя е отворена и има все още възможност да бъдат включени допълнително хора. От тези 120 имаше младежи, които не отговарят на изискването, поради което не можаха да се включат. Толкова кандидатстваха, имаше възможност да се включат и повече, тъй като нямаше квотен принцип, не е определен такъв.” Относно програмите, засягащи хората над 29 години, Петров обясни, че интересът е голям и искрено се надява процедурата да стартира от следващия месец, каквито индикации има от Министерството на труда и социалната политика, „защото това е шанс за много хора да намерят своята реализация”.
Информацията за дейността и финансовите продукти на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия беше представена от Веселина Велчева.
Експерти от банковите офиси на Райфайзен, ОББ и СИБАНК презентираха финансовите продукти, предлагани от тези институции, пряко свързани с подпомагане на малкия и среден бизнес.
„Това, което се случва днес, аз го приветствам и за в бъдеще ще продължим с подобни инициативи. Областният управител има разработена стратегия и програма в тази насока. В момента Българското правителство работи сериозно върху Целенасочената инвестиционна програма за трите региона – Северозападния, Родопи и района на Странджа. През последните години икономическата миграция нанася щети на тези региони и без такава целенасочена инвестиционна програма нещата няма как да се върнат в нормалното положение.”, с което заместник-областният управител Андриян Петров отбеляза, че най-важно е да се създадат икономически условия в региона, които да задържат младите хора тук. Във връзка с това, отварянето на пункта при Рудозем е една от целите, за чието реализиране работи областната управа. „Засега нещата вървят с едни добри темпове. Този пункт освен, че ще бъде поредната връзка, която ще дава възможност за излизане на други пазари, през него ще преминават както туристически автобуси, така и товарни камиони. Това ще даде на региона една друга специфика, ние ще се превърнем в един от главните пунктове на един граничен път. Казвам всичко това, защото, когато човек реши да инвестира трябва да е наясно поне в близка перспектива какво реално предстои и какво ще се случва, за да може да изгражда някакви планове. Процесите са взаимосвързани и ние трябва заедно – държава, местна власт и бизнес да преодоляваме трудностите, за да постигнем напредъка на развитите държави.”, допълни Петров, като в заключение пожела успех на всички и ги увери, че областната управа винаги ще съдейства за всяка добра инициатива в полза на региона.


Изтегли СНИМКИ>