Резултатите от две изследвания по проект на МДААР за българската администрация ще бъдат официално представени на конференция в Пампорово

09 Юли 2008, 2024 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в двудневна конференция, на която ще бъдат представени резултатите от две изследвания по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа. Темата на конференцията е “Представяне на резултатите от анализа на законодателството относно организационното структуриране на българската администрация и анализа на влиянието на членството в ЕС върху националните администрации”. Форумът ще бъде официално открит от заместник-министрите на държавната администрация и административната реформа Гюнер Рамис и Ангел Иванов вдругиден /11.07.2008 г./ от 14.30 ч. в хотел “Мургавец”. В срещата ще участват представители на различни структури на държавната администрация.
Конференцията се реализира по проект “Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури”, който се финансира от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
09.07.2008 г.