Обсъдиха се основни приоритети и проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020

16 Март 2016, 772 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров и експертите от Областна администрация Смолян – инж.Ваклин Топов-директор АПОФУС, Стефка Гарова-началник отдел КАКРР, Елица Чавдарова и Радка Тунева проведоха работна среща в град Комотини с партньорите от регион Източна Македония и Тракия – Христос Партсиас, Мария Хамитидо и Георги Татаракис. Целта на срещата беше подготовката на съвместни проекти в сферата на туризма, биоразнообразието и социалните дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020г.

Изтегли СНИМКИ>