Предстоящи събития за периода 21 – 25 март

21 March 2016, 903 read(s)

Сряда, 23 март 2016г.
Областният управител Недялко Славов ще участва в среща между българските и гръцките заинтересовани страни по стратегически проекти, свързани с превенцията от наводнения и изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Срещата ще се проведе в Солун, Гърция.
Четвъртък, 24 март 2016г.
От 13:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, ще се проведе среща за обсъждане на окончателния работен вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Петък, 25 март 2016г.
От 11:00 часа в сградата на МРРБ, областният управител Недялко Славов ще участва в заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика във връзка с определяне на обектите в зоната на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, включително свързаните с функционирането на пункта елементи на техническа инфраструктура, за обекти с национално значение.
Областният управител Недялко Славов ще участва в работна среща на областните управители с централната администрация на Република България.