Под егидата на областния управител на област Смолян Недялко Славов се организира единствения по рода си областен конкурс под надслов “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И БЕЗ АГРЕСИЯ”

22 Март 2016, 782 прочита

Под егидата на областния управител на област Смолян – Недялко Славов се организира единствения по рода си областен конкурс под надслов “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И БЕЗ АГРЕСИЯ” по инициатива на ОД МВР – Смолян и със съдействието на Регионален инспекторат по образование – гр. Смолян, като съорганизатори са Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетните от област Смолян, областен съвет на Българския футболен съюз – гр. Смолян.
В този конкурс младите хора от Смолянския регион ще могат да изразят себе си чрез изкуство и спорт – авторски текст на песен, музика на песен или театрален етюд, както и провеждане на футболен турнир. Реализирането на такъв конкурс е чудесна възможност за изява сред тийнейджърите, където те могат да представят своите послания срещу наркотиците, алкохола и насилието.
Освен всичко друго, нека не забравяме, че спортът и изкуството, са универсален език и средство за пълноценно социално общуване.

ЦЕЛ: Осъществяване на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества сред подрастващите и насочване на младите хора към осмисляне на свободното им време чрез поощряване на творческите им изяви като алтернатива на рисковото поведение. С провеждане на инициативата се цели да се привлече вниманието към проблема с употребата на наркотици и насилието сред деца и на медиите, НПО и обществеността като цяло в региона. С общи усилия на държавните институции се цели да се предотврати разпространението и употребата на упойващи вещества, както и пораждането на агресивно поведение у младите хора.

ПАРТНЬОРИ: Инициативата “Живот без дрога и без агресия” се провежда под егидата на областен управител на област Смолян – господин Недялко Славов.
Партньори в реализирането й са:
1. Регионален инспекторат по образование – гр. Смолян
2. Обединен детски комплекс – гр. Смолян
3. Община Смолян
4. Регионална здравна инспекция – гр. Смолян
5. Родопски драматичен театър “Николай Хайтов”
6. Спортни клубове

ФИНАНСИРАНЕ: 1. От средствата за издръжката на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към общините от област Смолян; 2. ОбСНВ – Смоля; 3. ОС на БФС – Смолян
СПОНСОРИ: (дарители, местен бизнес)

Инициативата “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И БЕЗ АГРЕСИЯ” е отворена за партньори и за спонсори, подкрепящи идеята и имащи отношение към проблема!


І. Областен конкурс под надслов “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И БЕЗ АГРЕСИЯ”
І -во издание на конкурса ще се проведе на 20.04.2016 г. (сряда)
в РДТ “Николай Хайтов” – гр. Смолян

Регламент за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас от всички училища в Смолянска област. Участниците трябва да изразят с авторска песен (до 3 минути) или с театрален етюд (до 10 минути) посланието “Живот без дрога и без агресия”. Изпълненията могат да бъдат индивидуални или групови (като групата може да бъде не повече от 8 ученици). Жури от експерти ще извърши класиране и ще бъдат връчени награди.
Критерии на оценяване:
Най-добър текст на песен;
Най-добра музика;
Най-добро изпълнение – вокално-инструментални групи, вокални групи и индивидуално изпълнение;
Най-добър театрален етюд.

Заявки за участие в конкурса и текстовете на песните и театралните етюди се приемат до 12.04.2016 г. включително до ОД МВР - Смолян, гр. Смолян, бул. ”България” №67 или на e-mail: smolyan@mvr.bg
Справки и допълнителна информация на тел.: 0888 13 79 42 – Цветелина Черкезова и 0895 43 71 92 – Николай Митрев.


ІІ. Футболен турнир с ученици
Футболният турнир ще се проведе в два етапа: общински етап (до 15 април) и областен етап (на 20 април) на градския стадион – Смолян

Регламент за участие във футболния турнир:
Спортната проява се провежда под надслов “Живот без дрога и без агресия”. Футболният турнир ще се проведе на два етапа:
Общинският етап ще се организира и проведе от съответната общинска администрация до определения срок, със съдействието на ОС на БФС.
Областният етап ще се организира и проведе между класиралите се на първо място отбори на общински етап на 20 април 2016 година на градския стадион в Смолян от 09.00 ч.
Участието на всеки училищен отбор в турнира ще се състои от 8 полеви играчи плюс вратар (момичета и/или момчета), като се играе на половин терен едновременно в двете половини на игрището с изкуствена настилка. Времетраене: две полувремена по 15 минути с 5-минутна почивка. За всяка среща ще се ползват до 16 състезатели с неограничени смени.
Право на участие имат децата, родени през 2005 г., 2006 г., 2007 г. На общинско ниво всяко учебно заведение може да представи по един отбор за турнира, като футболния турнир да приключи с класиране и предметни награди. На областно ниво турнира ще бъде между класиралите се на първо място отбори от общинския етап.
Заявки за областния турнир ще се приемат в писмена форма (приложение заявка) до 15.04.2016 г. на адрес: гр. Смолян, бул. “България” №12, Секретар на МКБПМН – Смолян.
За справки и запитвания: тел. 0301/ 6 52 54 – ОС на БФС, 0898 773 790 - г-н Георги Чешмеджиев – председател на ОС на БФС и тел. 0301/ 6 25 72 – Секретар на МКБПМН – Смолян.
Програмата на турнира ще бъде окончателно изготвена и съобщена от организаторите на техническа конференция, която ще бъде съобразена с броя на подадените заявки.
Необходими документи за участие:
1. Списък, съдържащ трите имена, дата на раждане и клас, печат, подпис на директора на училището, както и на учителя/ръководителя;
2. Заповед на директора за определяне на педагогически и непедагогически персонал на училището – участник;
3. Ксерокопия на ученическата карта или бележник на състезателите, заверени от директора на училището (подпис и печат);
4. Заверен медицински преглед на състезателите;
5. Застрахователна полица “Злополука” за периода на участие.


ІІІ. Най-оригинален статус

Ученици от цялата област от всички класове, които са потребители на социална мрежа в интернет, могат да публикуват своето послание, което да представлява снимка, рисунка или фотоколаж с текст по темата “Живот без дрога и без агресия” до 24 часа на 12 април 2016 г. на facebook страницата: Областен конкурс “Живот без дрога и без агресия”. Статусът, събрал най-много лайкове, ще стане официално лого на инициативата. Гласуването приключва в 24 часа на 12 април 2016 г. Победителите ще бъдат наградени в конкурса.