Беше обсъден и приет окончателният вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

24 Март 2016, 822 прочита

На работна среща беше обсъден и приет окончателният вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Проведената среща беше под ръководството на заместник-областния управител Андриян Петров и на нея присъстваха Елица Чавдарова – главен експерт към Областна администрация Смолян, Сийка Иванова – директор на РД "Социално подпомагане"-Смолян, Замфир Копчев – директор на РД „Бюро по труда”-Смолян, Петя Пампорова – директор на ДСХ с ОЛБ в с.Фатово, Росен Ешпеков – директор на ДВХПР в с.Петково, Ася Палова – директор на ДВХПР в с.Ровино, представители на общинските администрации, на общинските дирекции по „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”, представители от РЗИ-Смолян, РИО на МОН-Смолян, представители на синдикалните организации, НПО-та и други заинтересовани страни.
Заместник-областният управител Андриян Петров откри срещата, като благодари от името на областния управител и от свое име за ползотворното сътрудничество между институциите в процеса на работа върху стратегията за развитие на социалните услуги. „Искам да Ви пожелая в същия дух да работите и за напред за реализирането на Областната стратегия, защото това, което сме заложили в нея, наистина е с голям положителен знак. Ако успеем да я реализираме на максимум, ще останем доволни от това, че сме помогнали на една голяма част от нашите съграждани, които ползват услугите, предвидени в самата стратегия.”, след което Петров направи кратко резюме на окончателния работен вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. „Като продължение на първата Областна стратегия за развитие на социалните услуги от първия програмен период 2011-2015година, новата Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 ще отрази цялостната визия и приоритетите за дългосрочното развитие на социалните услуги в област Смолян. В три отделни раздела са разписани необходимите мерки и социални интервенции, които ще се предприемат за цялата област и за всяка община, намираща се на територията на областта.”
Директорът на РД "Социално подпомагане"-Смолян Сийка Иванова отбеляза постиженията и резултатите от първата Областна стратегия за развитие на социалните услуги от първия програмен период 2011-2015година. „Няма община на територията на област Смолян, където да няма изградена социална услуга.”, за което тя благодари за усилията на всички екипи, работещи в социалната сфера. „Искам да ви споделя нещо, което е важно. Тези общини, които имат готовност и са планирали изграждането на услуги за лица с умствени, психични заболявания, деменция и аутизъм, и ако имат готовност да ги предложат, се включват като делегирана от държавата дейност.” Тя посъветва колегите си, преди да изготвят социалните стратегии на общински нива, да помислят върху социалните услуги, които ще развиват. „Не бива да развиваме услуги само, за да ги има, когато нямаме потребност, когато нямаме хората, които да се нуждаят от тях. Трябва на този етап да изясните точните потребности и необходимостта от такива услуги.”
Елица Чавдарова – главен експерт към ОА-Смолян изказа своите благодарности към всички, с които са работили заедно върху изготвянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Тя отбеляза, че общинските екипи могат да разчитат на съдействие от екипите на Областна администрация Смолян и на РД „Социално подпомагане” при изграждане на стратегиите си на общинско ниво. „Предложенията за корекции върху първоначалния вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, които бяха подадени в оказания срок, са взети предвид, всички те са нанесени. Окончателният вариант на стратегията ще бъде предложен на членовете на Областният съвет за развитие и до 30 март очакваме тяхното одобрение, след което с протокол преминаваме към съгласуване от директор на РДСП-Смолян и утвърждаване на стратегията от областния управител, с това финализираме този процес.”, гл.експерт Чавдарова уточни процедурите, които следват.
В края на срещата заместник-областният управител Андриян Петров сподели: „В момента Областна администрация Смолян, в рамките на новия програмен период, по Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2016-2020” разработва един социален проект, който е свързан със социално предприемачество. Според областният управител, според мен и според експертите на Областна администрация, както и според партньорите от гръцка страна, социалното предприемачество ще бъде една тема, която все по-често ще започне да присъства в нашия живот. Затова ние искаме да разработим един проект, с който да вдигнем високо нивото чрез създаване на ефективни социални предприемачески организации. Ще направим всичко възможно да внесем един добре разписан проект, който да бъде одобрен и се надявам до края на годината да заработят дейностите, които са заложени вътре в него.” , след което срещата беше закрита.

Изтегли ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ>

Изтегли СНИМКИ>