Националният експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика прие проекта за ПУП на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

25 Март 2016, 716 прочита

Областният управител Недялко Славов участва в заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика във връзка с определяне на обектите в зоната на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, включително свързаните с функционирането на пункта елементи на техническа инфраструктура, за обекти с национално значение.
В присъствието на областния управител на област Смолян Недялко Славов, проектантите на пункта, експерти от Областна администрация Смолян, всички съгласувателни институции, беше разгледан Подробният устройствен план (ПУП) на ГКПП „Рудозем-Ксанти” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Националният експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика прие проекта за ПУП на пункта и подхода към него, като предлага на МРРБ да издаде заповед за одобрение на проекта.

Изтегли СНИМКИ>