Проведе се заключителна среща за представяне на резултати по Европeйски проект

25 Март 2016, 898 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков и експерти от Областна админинстрация-Смолян участваха в заключителна среща за представяне на постигнатите резултати по Проект ”Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност “Казанджи дере” - предпоставки за устойчиво развитие на региона”.
Присъстващите представители на регионални и местни структури, на медиите и на водещи НПО-та от областта обсъдиха възможностите за развитието на с.Мугла като нова дестинация за алтернативен туризъм в област Смолян. Силвия Младенова - председател на СНЦ „Развитие-XXI век” и ръководител на проекта предложи на вниманието на всички Декларация с формулирани предложения, които да бъдат разгледани и включени в основни стратегически документи .
Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и е изпълнен от Сдружение „Развитие-XXI век”, гр.Смолян.

Изтегли СНИМКИ>