Областният управител д-р Петър Фиданов и заместник областният управител Митко Петагов приеха на работна среща днес ръководителя на Техническата помощ за подготовка на бъдещи проекти по програми за ТГС-България-Гърция Василис Василатос.

09 Юли 2008, 2383 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов и заместник областният управител Митко Петагов приеха на работна среща днес ръководителя на Техническата помощ за подготовка на бъдещи проекти по програми за ТГС- България-Гърция Василис Василатос.
Тема на срещата бяха петте проекта на Областна администрация – Смолян, за които тя спечели техническото подпомагане през тази година. Василис Василатос даде висока оценка на проектите, които са: „Трансграничните транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живот”, с прогнозен бюджет 3 867 000 евро; „Марката „Произвидино в Родопите” – гарант за качество, с прогнозен бюджет 350 000 евро; „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопите”, с прогнозен бюджет 500 000 евро; „Културата на Родопите – общият капитал на трансграничния регион”, с прогнозен бюджет 250 000 евро; „Създаване на центрове за предприемачество – трансгранична мрежа Смолян – Ксанти”, с прогнозен бюджет 150 000 евро. За всеки от тези 5 проекта до октомври Областна администрация ще получи техническо подпомагане до 30 000 евро. След това тези проекти ще бъдат внесени в управлението на Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество” в Солун за окончателно финансиране.
Реализирането на тези идеи ще допринесат за понататъшното развитие на сътрудничеството между България и Гърция, както и за повишаване на качеството на живот в трансграничния регион, каза зам.областния управител Митко Петагов.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
09.07.2008 г.