Започват пролетните проверки на речните корита в област Смолян

11 Април 2016, 720 прочита

По изготвен и съгласуван проект от Областна администрация Смолян, участъкът на р.Черна срещу Затворническото общежитие в местността „Герзовица”, е почистен.
На основание Закона за водите и Закона за защита при бедствия, съгласно Заповед № ОК-03-02-112 от 07.04.2016г. на областния управител, в периода от 18 до 25 април 2016 година ще бъде извършена проверка за проводимостта на речните легла и съществуващите мостови съоръжения над тях, както и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги извън границите на урбанизираните територии на област Смолян, според следния график:

Изтегли ГРАФИК>

Изтегли СНИМКИ>