Заседава Постоянната областна епизоотична комисия с цел набелязване на мерки за предотвратяване навлизането на Заразен нодуларен дерматит в област Смолян

11 Април 2016, 736 прочита

Заседава Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с констатирани огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит в префектура Серес, Република Гърция, с цел набелязване на мерки за предотвратяване разпространението на болестта в страната. Присъстваха заместник-областният управител Тодор Бозуков, д-р Сава Бозуков – директор на ОДБХ - Смолян, д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ - Смолян, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ - Смолян, Иванка Георгиева – директор на ОД „Земеделие” - Смолян, инж. Атанас Ружинов – директор на РД АА - Смолян, представители на РИОСВ - Смолян, ОД МВР - Смолян, РД ГП - Смолян, РД ПБЗН - Смолян, РДГ - Смолян, ЮЦДП - Смолян.
Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри заседанието. „По разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните, на днешното заседание следва да одобрим решение за предприемане на мерки срещу възможно разпространение на болестта Заразен нодуларен дерматит на територията на област Смолян. Това, което е важно на този етап да се знае, е, че към днешна дата болестта не е разпространена на територията на нашата страна и не е заразна за хората, но води до сериозни икономически щети.”
Д-р Сава Бозуков уточни: „От това заболяване не боледуват хора. Заразният нодуларен дерматит е вирусна болест по едрите преживни животни, която много бързо се разпространява, но смъртността е ниска. Щетите са предимно икономически – намаляване на млеконадоя, аборти, безплодие, кожите на болните животни не могат да бъдат използвани и др. Навлизането в пределите на България на Заразен нодуларен дерматит може да предизвика сериозни щети на говедовъдството в страната. Това заболяване се предизвиква от шарка-вирус, инкубационния период е от 2 до 4 седмици и се характеризира с появата на възловидни образувания по кожата, отоци по крайниците и вимето, подуване на лимфните възли. Пробите, които се вземат са кръвен серум и биопсия на кожа и лимфни възли. Целта на нашето заседание е да набележим мерки за предотвратяване навлизането на това заболяване в страната.” Д-р Сава Бозуков запозна членовете на комисията с превантивните мерки: „Една от мерките е ограничаване на безнадзорното движение на животни в областта. Втората мярка, която би трябвало да предприемем е пръскане на обори, пасища и мери, терени с препарати, които отблъскват и унищожават комарите и насекомите, които могат да пренасят болестта.” Той призова общините и кметовете да отделят средства и да се погрижат за пръскането на общинските ливади, паркове. Д-р Бозуков уточни, че ще започне и разяснителна кампания със стопаните, за да предприемат превантивни мерки, като си закупят от ветеринарните аптеки препарати срещу комари и друг вид насекоми. „Няма диви животни на територията на област Смолян, които да боледуват от това заболяване.”, допълни той.
Д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ - Смолян разясни: „Във връзка с констатирани огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит в Серес, Република Гърция, българските власти предприемат незабавни мерки по стартиране и изпълнение на Програмата за надзор. Ние вече сме определили общини, в които ще се изпълнява програмата, съобразно населените места, които са в близост до границата с Гърция – общините Златоград, Рудозем, Неделино, Мадан, Смолян, Девин, Борино и Доспат, като са включени 100% от общините Златоград, Рудозем, Неделино, Мадан, Борино и Доспат, и частично общините Смолян и Девин. Програмата за надзор включва клинични прегледи на животни като се попълват чек-листове за всяко животно, които ще бъдат качени на информационната система на ОДБХ. Прегледите ще се извършват от официалните ветеринарни лекари веднъж месечно на принципа на 5 %-на извадка от животните в даденото населено място. Ще бъдат разяснени всички мерки на кметовете на малките населени места и разчитаме на съдействие, както от страна на местната власт, така и на стопаните, защото основната роля е на стопанинът. Както е по закон, така и от морална гледна точка, стопаните са длъжни да уведомяват ветеринарните служби за здравния статус на животните им.” Д-р Мелемова уточни, че няма специална ваксина срещу Заразен нодуларен дерматит. „Като акцента и най-сериозната мярка е контрола при предвижването на животните. Също така е важно да се спре вектора на насекомите, които са част от предаването на болестта.”, допълни тя.
Д-р Бозуков изясни: „Стопаните и практикуващите ветеринарни лекари са една стикована система, която много добре работи, както в едната посока – когато има съмнение за заболяване от страна на стопанина, така и в обратната посока – информацията стига бързо до стопаните, които ще имат информация с какви препарати да предпазят добитъка си и разчитам на това те да започнат да пръскат оборите и животните си, за да се предотврати навлизането на това заболяване в страната.”
По време на заседанието, от обсъжданията и дискусиите, които се проведоха, стана ясно, че има две мерки, които могат да бъдат предприети за недопускане навлизането на Заразен нодуларен дерматит сред добитъка в страната – ограничаване на безнадзорното движение на животни и предпазване на животните от предаващи болестта насекоми с помощта на препарати.

Изтегли СНИМКИ>