Експерти от Областна администрация Смолян взеха участие в четвъртата работна среща по проект за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници

13 Април 2016, 682 прочита

На 12.04.2016 год.в гр.Пловдив се проведе четвъртата работна среща на Управляващия комитет по проект „Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници“ (RES H/C SPREAD), съфинансиран по програма „Интелигентна енергия Европа“ на Европейския съюз. Партньори по проекта са Асоциацията на родопски общини (АРО) и Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), както и международни партньори.
На срещата се представи Плана за отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030 год., както и изпълнените дейности по проекта. Проведе се и дискусия за подобряването на качеството на плана, който ще се изпълнява дългосрочно. От страна на Областна администрация Смолян участие взеха Главните експерти Жасмина Бошнакова и Венцислав Хъмчев. Г-жа Бошнакова предложи така изготвеният план да се обсъди от експертите, представляващи десетте общини, които имат отношение към енергийната ефективност и ВЕИ на заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие.