Стипендии за студенти от ромски произход

19 Април 2016, 728 прочита

Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромският образователен фонд (РОФ) предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети.
За академичната 2016-2017 година конкурсът за стипендии беше обявен на 08 април 2016 г. и приема електронни формуляри за участие в Програмата „Стипендии за студенти от ромски произход” (RMUSP) до 11 май 2016 г.
Кандидатите трябва да са настоящи дванадесетокласници или завършили средното си образование роми, които ще се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети, както и настоящи студенти.
Заинтересованите кандидати могат да намерят повече информация в Информационната брошура, както и на следната интернет страница: http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1 или да се свържат с Националният координатор на РОФ „Стипендиантски програми” Орлин Орлинов на 02/930 66 25, orlin.orlinov@romaeducationfund.org, или на адрес: гр. София, ул. „Солунска” № 56, Институт „Отворено общество”.Изтегли БРОШУРА>