РЕКИЦ „Читалища”-Смолян провежда семинар: „Паритетна европейска квалификация на работещи в неправителствения сектор”

27 Април 2016, 701 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров и д-р Силва Хачерян – държавен експерт, отдел „Регионални дейности” към Министерството на културата, откриха семинар на тема „Паритетна европейска квалификация на работещи в неправителствения сектор”, който е организиран от Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища”-Смолян (РЕКИЦ „Читалища”-Смолян) и се провежда в сградата на Областна администрация Смолян. Лектори и гости в днешния семинар са д-р Силва Хачерян; Недялка Мачокова – р-л, РЕКИЦ „Читалища”, област Смолян; представители на областни и общински администрации, читалищни ръководители и дейци.
Целта на мероприятието е да бъде представена професионална, актуална информация, относно План за действие за 2016г. в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот 2016-2020г. Представят се елитен опит и добри практики, които могат да послужат като платформи за сътрудничество между работещите в НПО в ЕС, в сферата на културата. Презентира се актуална информация, която ще спомогне за реализацията на доброволческа дейност и активен живот на възрастните хора. Този семинар има за цел да повиши паритетната европейска квалификация на работещите в читалищата от област Смолян.
Темите, които се разглеждат, са свързани с актуални демографски и социални тенденции, сред които „Активното стареене на възрастните хора”, „Учене през целия живот”, „Паритетна европейска квалификация на работещите в неправителствения сектор”, „Читалищата – трибуна на неформално обучение на гражданското общество”, „Как гласът на НПО да бъде чут в Европейския съюз”, както и се дава информация за институции, подпомагащи жертвите на социална несправедливост – Анимус –рехабилитационен център за жени, юноши и деца, пострадали от насилие, разполагащ с гореща телефонна линия: 0 800 186 76, тел: 02/9835 205, и други.

Изтегли СНИМКИ>