Информационни дни по схема „Добри и безопасни условия на труд“

04 Май 2016, 552 прочита

Във връзка с обявяването на схема „Добри и безопасни условия на труд” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

Изтегли ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ>