Областният управител обсъди с представители на “EVN България” развитието на мрежата и повишаване сигурността на захранването в област Смолян

09 Май 2016, 645 прочита

Областният управител Недялко Славов проведе работна среща с регионалния мениджър на “EVN България” Робърт Дик и членовете на УС на енергийното дружество Константин Величков и Калина Трифонова. Разискваха се теми, свързани с обслужването на абонатите в региона при либерализацията на пазара в България, планираните инвестиции от дружеството за развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранването в област Смолян.
По време на срещата стана ясно, че градoвете и по-голямата част от селата в региона са снабдени с подземна електрозахранваща мрежа, ще бъдат доставени и мобилни трафопостове, което значително намалява риска от прекъсване на електричеството при природни бедствия. Представителите от “EVN България” информираха областния управител, че до края на месец септември тази година в община Смолян ще бъдат подменени всички електромери с такива с дистанционно отчитане. За периода от 2005 година до 31.12.2015 година дружеството е инвестирало 90.6 млн.лв. за изграждането на 797 км нови електропроводи, 136 нови ТП и ВС. Инвестиционната програма на “EVN България” предвижда дружеството да вложи още 8.6 млн.лв. за област Смолян в изграждане на системи за дистанционно отчитане на битови електромери, развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранване, намаляване на технологичните загуби, реконструкция на мрежата със средно и ниско напрежение, както и за изграждане на 25.8 км нови електропроводи средно напрежение, 23.8 км нови електропроводи ниско напрежение и 25 нови трафопоста.
По отношение на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, който е обявен за обект с национално значение, се предвижда реновиране на съществуващите далекопроводи и осигуряване на резервно електрозахранване.
На срещата бяха засегнати и теми, свързани с прочистването на просеките, голяма част от които бяха прочистени и обезопасени още миналата година след природните бедствия от началото на 2015 година. Представителите на “EVN България” увериха областния управител, че дружеството предвижда и през тази година да вложи солидни средства в това направление.
Коментираха се и теми, свързани с изграждането на хидро-енергийната каскада Горна Арда, в която енергийното дружество EVN е съакционер със 70% дял.

Изтегли СНИМКИ>