Зам. областният управител Митко Петагов и началникът на РГС Тодор Георгиев ще участват в заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. утре / 22 юли/ в Солун

21 Юли 2008, 2246 прочита

Заместник областният управител Митко Петагов и началникът на
Регионалната гранична служба Тодор Георгиев ще участват в първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. утре /22 юли/ в Солун.
На срещата се очаква да бъде приет правилник за работа на комитета, да бъдат разгледани Плановете за комуникация по програмата и за техническата помощ, да се уточнят сроковоете и процедурите за подаване на проекти по програмата, по която ще могат да кандидатстват организации и институции от пограничните области на двете държави.
Комитетът за наблюдение се състои от 45 български и гръцки представители на министерства и регионални власти. От тях право на глас имат 15 лица, сред които е и зам. областният управител Митко Петагов.
През 2006 и 2007 г. Петагов участва в разработването на тази програма. Тогава ръководството на област Смолян препоръча първи основен приоритет в Оперативната програма да бъде достъпността - чрез пътните връзки и комуникациите, за постигане на ефективно трансгранично сътрудничество.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
21.07.2008 г.