Област Смолян и Регион Източна Македония и Тракия обсъдиха общи приоритети за бъдещо сътрудничество

13 Май 2016, 623 прочита

Експерти от Областна администрация Смолян и Регион Източна Македония и Тракия обсъдиха бъдещото си сътрудничество по ключови за двата региона оси от програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 по настоящата програма ЕТС. В работната среща участваха заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков, заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев, заместник-областният управител на регион Източна Македония и Тракия г-н Америдис, секретарят на областния управител г-жа Христакопуло, организационния секретар г-жа Космиду, експертите от регион Източна Македония и Тракия Йорго Татаракис и Мария Хамитидоу, експертите от Областна администрация Смолян инж.Ваклин Топов, Стефка Гарова, Георги Георгиев, Жасмина Бошнакова, Елица Чавдарова и Димитър Кузманов.
Обсъдиха се възможностите за участие в програмата, като Петров отбеляза: „Сега, когато стартира новият програмен период, Областна администрация Смолян е единствената администрация, която успя да защити два проекта и да осигури финансиране, което е още един израз на подкрепата на Българското правителство за всичко, което ние правим през последните години съвместно.”
Основните теми на разговор бяха свързани със сътрудничеството между двата региона по Инвестиционен приоритет 3(а) – Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи малки и средни предприятия, фокусирани върху трансграничното сътрудничество и Инвестиционен приоритет 5(b) – Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия. Очаква се двете приоритетни оси да бъдат отворени за кандидатстване през юни тази година.
Партньорите от българска и гръцка страна насрочиха следващата работна среща за четвъртък, 19 май 2016 година, като заместник-областният управител Андриян Петров предложи тя да бъде в по-разширен формат, като вземат участие и представители от общините: „Идеята е да реализираме разширена среща, която да бъде от полза на общините, както от нашия, така и от вашия регион.” Гръцките партньори приеха позитивно идеята. Набелязаха се основните теми на предстоящата среща в края на следващата седмица.


Изтегли СНИМКИ>