Областният съвет за устойчиво енергийно развитие прие План за отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030г.

25 Май 2016, 789 прочита

На редовно заседание членовете на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян приеха предложения План за отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030 година, разработен по проект RES H/C SPREAD. В заседанието взеха участие заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков, Златка Николова – председател на Асоциация на родопските общини (АРО), ст.н.д-р инж.Люлин Радулов – председател на Черноморски изследователски енергиен център, проф.дсн Анна Аладжаджиян – председател на Национална Асоциация по Биомаса-България, Тодор Шукеров – експерт от Национална Асоциация по Биомаса-България, Жасмина Бошнакова – експерт от Областна администрация Смолян, представители и експерти от общинските администрации в региона.
Заместник-областният управител Андриян Петров откри заседанието, след което представи обобщена информация за областта, относно участие и сключени договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, а представителите от общините представиха постигнатото по програмата на общинско ниво. „Въведен е по-строг контрол при санирането на сградите, за да инвестираме най-оптимално обществения ресурс по Националната програма. Основната цел е да се постигне енергийна ефективност на жилищните блокове, а не да се извършва основен ремонт, каквито опити се правят в отделни общини. Влагаме обществен ресурс и той трябва да се изразходва внимателно. Тази програма не е за основен ремонт, това е задължение на собствениците. Целта е сградите да са енергийно ефективни, да станат по-топли и уютни, както и да променят облика на градовете, а собствениците, както е и по закон, трябва да се погрижат за състоянието и поддръжката на общите части. Лимитите, които се налагат са с цел осредняване на цените на строителните услуги и материали, които са различни в отделните региони на страната.” , каза заместник-областният управител Андриян Петров във връзка с осреднените стойности и изчерпването на финансовия ресурс на програмата.
Инж.Радулов представи Планът за отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030 година, разработен по проект RES H/C SPREAD, според който, на база на обстойни проучвания и анализ „разходи-ползи”, биомасата е най-ефективна алтернатива за региона ни. Заместник-областният управител Андриян Петров уточни пред членовете на съвета, че планът е с препоръчителен, а не със задължителен характер и подлежи на актуализация на всеки 2 години, съгласно настъпващите природни, екологични, икономически и социални промени в региона. Проведе се кратко обсъждане, след което чрез гласуване планът беше приет.
Проф. Анна Аладжиджиян и Тодор Шукеров от Национална Асоциация по Биомаса-България представиха възможностите на биомасата като суровина за отопление в презентации на проектите Bioenergy4business: “Използване на биомаса като източник на отопление в публични и общински сгради” и BioRES: “Създаване на устойчиви местни вериги за снабдяване с дървесна биомаса”, финансирани от Рамкова програма Horizon 2020 на Европейския съюз. Те уточниха, че основната цел на проектите е биомасата да бъде използвана в региона, в който се добива, за нуждите на населението, живеещо в него, т.е. „от региона за региона”. Това може да се реализира в условията на публично-частно партньорство чрез изграждането на Регионални центрове за логистика и търговия с биомаса. Тодор Шукеров добави, че в област Смолян интерес са проявили институции и представители от бизнеса в дърводобивния сектор в общините Девин, Доспат, Борино, Смолян и Чепеларе и се провежда проучване за осъществимост, като се очаква след юни месец т.г. да се пристъпи към конкретни бизнес-планове. Бяха дадени като пример и добри практики за топлинно предприемачество в развити държави като Финландия, Германия, Дания.
В заключение заместник-областният управител Тодор Бозуков коментира: „Нашият регион, като цяло Родопите, има огромен потенциал в тази сфера. Ние трябва да намерим механизмите и средствата, чрез които да използваме най-евтиния източник на енергия – биомасата. Усвоявайки я, ние имаме и възможността да прочистим горите. Важното е да имаме алтернативи, важното е да имаме възможности, било то геотермалните води, ВЕИ-тата, соларните инсталации, водата или биомасата, защото това са богатства, които ние трябва да използваме по най-ефективния начин. Всеки един от възобновяемите източници е въпрос на конкретни решения за всяка една община. Това е поредна стъпка и не бива да бъдем скептици.”

Изтегли СНИМКИ>