Информационен офис по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г.” ще бъде открит в Смолян, който ще бъде единствен в пограничния регион на страната ни с Гърция

24 Юли 2008, 2250 прочита

Информационен офис по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г.” ще бъде открит в Смолян, който ще бъде единствен в пограничния регион на страната ни с Гърция. Това стана ясно след посещението на зам.областния управител Митко Петагов в Солун, където заедно с началника на Регионалната гранична служба Тодор Георгиев участваха в първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г.”
Решението да бъде изграден такъв офис бе прието от Комитета за наблюдение и във връзка с Плана за комуникация. Информационният офис в Смолян ще представя и представлява програмата в трансграничния регион.
Той ще предоставя информация за нея на потенциални кандидати с идеи, ще осъществява подкрепа при разработването на проекти, ще представя проектните предложения пред Техническия секретариат по програмата. Офисът ще има собствен бюджетен план за действие. На следващото заседание на Комитета за наблюдение през септември се очаква да бъдат уточнени срокът и подробностите по изграждането.
На срещата в Солун бяха приети правилника за работа на комитета и Плановете за комуникация и за техническата помощ по програмата.


Невелина Караасенова
Ст. експерт «Връзки с обществеността»
24.07.2008 г.