СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МСП“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

15 Юни 2016, 575 прочита

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г.
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.
Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:
• Враца – 13 юни 2016 г. (понеделник), в залата на Търговско промишлена палата от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
• Велико Търново – 14 юни 2016 г. (вторник), в Голяма зала на Община Велико Търново, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
• Варна – 15 юни 2016 г. (сряда), в Зала на хотел „Черно море“, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
• Бургас – 21 юни 2016 г. (вторник), в зала „Изток“ на Бургаски свободен университет, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
• Стара Загора – 22 юни 2016 г. (сряда), в залата на Общински съвет-Стара Загора, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
• Пловдив – 23 юни 2016 г. (четвъртък), в зала на Гранд хотел Пловдив, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“• София – 24 юни 2016 г. (петък), в зала „София I+II“ в х-л „Маринела“, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
• Русе – 27 юни 2016 г. (понеделник), в Пленарна зала в сградата на община Русе, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
Допълнителна информация относно процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС.