Областният управител Недялко Славов участва в работна среща-обмен по проекта LANDSLIDE

01 Юли 2016, 490 прочита

Областният управител Недялко Славов с членове от екипа по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), участваха в работна среща-обмен по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”.
В периода 26-30 юни в област Биелско Бяла, Полша с представители от всички партньори бяха обсъждани постигнатите резултати от изпълнените дейности по проекта към този момент. В своята същност, проектът е свързан с възможности за предсказване на опасности от свлачищни дейности. В рамките на този проект е разработен специализиран софтуер, чиято основна функция е да изчислява на базата на метеорологични данни, събрани от дейностите по проекта и в рамките на монтираните инсталациите в три пилотни точки. Събират се данни за метеорологичните условия и за количеството на подпочвената влага. Тези параметри имат отношение към възможността за възникване на опасност от свлачищни процеси. Този софтуер е адаптиран за всички четири тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището на „Смолянски езера”.
Пиерлуиджи Мапони – представител на италианския университет Камерино и координатор на проекта LANDSLIDE, презентира разработения модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия. Вангелис Катсарос – партньор от Националната астрономическа обсерватория в Атина, представи разработената он-лайн платформа. Споделиха се добри практики, проведоха се дискусии, направиха се препоръки за подобрение.
Областният управител на област Биелско Бяла, г-н Анджей Плонка приветства участниците в работната среща, представи региона и пожела ползотворна работа.
Свлачищните процеси са един от големите проблеми на територията на област Смолян, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Участието на Областна администрация-Смолян като партньор в този проект дава възможност да се проучат опита и моделите, които биха могли да помогнат най-вече при прогнозиране на тези събития. Изградени са точки за набиране на метеорологична информация, която е свързана към общата система и се сравнява с данните, добити и изследвани от лицензирана лаборатория, на база, на които се правят предварителни прогнози. След доказване, че моделът е достатъчно добре работещ в реални условия, то той ще бъде предоставен на общините в област Смолян и РД ПБЗН-Смолян, като звено имащо отношение. Членовете на екипа по проекта са уверени, че всички изследвания и резултати от проекта ще са успешни, и че ще има възможност за надграждане, за да е максимално полезен за територията на нашата област.
Предстоящите дейности по проекта са: провеждане на дни за превенция на риска, създаване на мрежа от заинересовани, повишаване на информираността, представяне на он-лайн платформата. Финалната среща по проекта ще бъде в края на годината, като домакини ще бъдат партньорите от Националната астрономическа обсерватория в Атина, Гърция.


Изтегли СНИМКИ>