Временна организация на движението в община Чепеларе с цел подобряване на пътно-транспортната обстановка по време на Събор „Рожен”

12 Юли 2016, 507 прочита

На основание, чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3, от Закона за пътищата (изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г), във връзка с прилагането на Наредба №2 за организация на движението на територията на Община Чепеларе (приета с решение № 452/изм. и доп. Р. №99/31.03.2016г. на Общински съвет Чепеларе), чл.9 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Чепеларе (изм. и доп. Р. №203/28.07.2008г. на Общински съвет Чепеларе), във връзка с въвеждане на временна организация на движението, с цел подобряване на пътно - транспортната обстановка и нормалното протичане на мероприятието 15-17 юли 2016г. „Събор Рожен”, е издадена заповед No269/ 07.07.2016 година от кмета на община Чепеларе за:
І. Ограничение на движението, чрез монтаж на вертикална сигнализация, оказваща забрана за навлизане на МПС, за времето от 15-17 юли 2016г., да бъде въведено за следните улици на гр. Чепеларе:
1. Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ул. „Добри Чинтулов”, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
2. Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ул. „Мурджовска”, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
3. Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ул. „Христо Ботев”, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
4. Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ДЛС – Мечи чал, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
5. Поставяне на пътен знак Г-8 на ул. „Мурджовска”, пресичаща се с ул. „Беломорска”;
6. Поставяне на пътен знак Г-2/Г7 на ул. „Чая” пресичаща се с ул. „В.Гаджуров”;
ІІ. Обособяване на ул. „Чая” в участъка от ул. „Васил Гаджуров” до северният портал на фабрика „Амер Спортс”, като зона за паркиране;
ІІІ. Срок за действие на заповедта: от 15.07.2016г. до 17.07.2016г.