Поредната важна стъпка към изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

14 Юли 2016, 1003 прочита

С решение на Министерството на земеделието и храните, съгласно Закона за горите, се променя предназначението на поземлени имоти в горски територии, частна държавна собственост, попадащи в обхвата на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Това е важен елемент за придобиване на собственост върху терена за изграждане на пункта и продължаване на процедурите.

Изтегли ДОКУМЕНТ>