Представители от област Смолян участваха в Международна конференция

18 Юли 2016, 628 прочита

От 13 до 15.07.2016 год., екип в партньорство между представители на Областна администрация Смолян, Общинска администрация Доспат и Асоциация на родопските общини взе участие в Международна конференция, организирана в рамките на Пан-Европейската програма за транспорт, здраве и околна среда.
Във Виена, Австрия, в рамките на Пан-Европейската програма за транспорт, здраве и околна среда се проведе конференция с представители от всички европейски страни. Събитието бе организирано от Австрийското федерално министерство на селското стопанство, съвместно с Австрийска тьрговска камара, Австрийска асоциация на общините и Европейската платформа за управление на мобилността.
Конференцията тази година бе посветена на Управление на мобилността/Еко-шофиране/"Зелена" логистика като част от темите бяха свързани с представянето на екологични и иновативни решения за градски транспорт, възможности за финансиране на „зелени" транспортни средства, споделяне на международни добри практики. В рамките на събитието, всички участници имаха възможност да посетят компанията за градски транспорт във Виена – Postbus, както и да вземат участие в организираното еко-шофиране на електрически автомобили.
Целта на форума бе споделяне на инициативи за понижаване на въглеродните емисии, опазването на климата, икономия на енергия и превръщането на възобновяемите енергийни източници в основен приоритет в световен мащаб.
Конференцията се фокусира върху обмяната на опит и представяне на примери за добри практики на Управление на мобилността, екологично управление и Green Logistics, както в международен така и в регионален мащаб.
На конференцията бяха изложени рекламни материали за област Смолян и бяха проведени разговори със г-н Щтефан Ебнер - зам.-директор на Австрийската стопанска камара за бъдещи партньорства, както и други потенциални партньорства.
В международната конференция участие взеха експертите Жасмина Бошнакова, Елица Чавдарова и Георги Кисьов, Секретарят на община Доспат – Веселин Калфов и Златка Николова – Изпълнителен директор на АРО Смолян.

Изтегли СНИМКИ>