Българското правителство отново подкрепя Родопските общини

28 Юли 2016, 502 прочита

Правителството одобри допълнително целево финансиране в размер на 1 410 000 лв. за четири общини в област Смолян на редовно заседание на Министерски съвет, проведено на 27 юли. Ще бъдат отпуснати по бюджета на община Мадан 250 000лв. за сондажно, хидро-геоложко проучване – „Сондаж-1”, по бюджета на община Борино 490 000 лв. за изграждане на площадно-парково пространство в село Борино, по бюджета на община Неделино 420 000лв. за доизграждане на ул. „Напредък”, по бюджета на община Рудозем 250 000 лв. за два технически проекта за сондаж за минерална вода.
Това е неоспоримо доказателство за политиката на Българското правителство в държавна подкрепа на малките общини и за липса на разграничаване и политическа дискриминация спрямо местното управление. С отпускане на допълнително целево финансиране, инвестиционни програми, инфраструктурни проекти се насърчава икономическото развитие в по-бедните райони на страната, за да се прекъсне процесът на тяхното обезлюдяване и изоставане – един от приоритетите на правителството, целящ проспериращо бъдеще за малките планински и гранични общини.