Върховен административен съд на Република България потвърди позицията на Областен управител на област Смолян за избора на Румен Русанов за Кмет на Община Неделино

28 Юли 2016, 519 прочита

С Решение от 27.07.2016г. Върховен административен съд на Република България окончателно потвърди Решение от 09.06.2015г. на Административен съд – Смолян, с който съдебен акт е отменено Решение № 618/17.04.2015г. на Общински съвет – Неделино за избор на Румен Русанов за Кмет на Община Неделино. Делото в Административен съд – Смолян бе образувано по оспорване от Областен управител на област Смолян на цитираното решение на общинския съвет с твърдения за приемане на решението в нарушение на материалния закон – чл.42, ал.5 от ЗМСМА в редакцията към ДВ, бр.19/14 г., а именно, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при наличието на определени предпоставки и при провеждане на конкретна процедура, а в случая не е установено да са били прекратени пълномощията на кмета на общината към датата на вземане на оспореното решение, каквото е изискването на приложения чл.42, ал.5 от ЗМСМА за избор на нов кмет от общинския съвет.
С така постановените съдебни актове се потвърждава обстоятелството, че при упражняване на контрола за законосъобразност върху актовете на общинските съвети Областен управител на област Смолян следва принципна и обективна позиция, като преценката за законосъобразността на същите се извършва изцяло съобразно изричната нормативна уредба. В конкретния случай, съображенията на областния управител, изложени в заповедта за оспорване на решението на Общински съвет – Неделино, са изцяло приети и потвърдени от Административен съд – Смолян и Върховен административен съд в постановените от тях съдебни решения.