Областният управител и EGNATIA ODOS S.A. официално подписаха споразумение за партньорство по проекта ГКПП „Рудозем-Ксанти”

12 Август 2016, 417 прочита

Областният управител Недялко Славов, Георги Чилингиров – председател на „Българо-гръцкото дружество” и инж.Момчил Караиванов-директор АКРРДС към ОА-Смолян участваха в работна среща с водещият партньор по проект Aiming at Improving Cross - Border Accessibility - CrossBo, която се проведе днес в офиса на гръцката пътна агенция EGNATIA ODOS S.A., гр. Солун, Гърция.
По време на срещата участниците се запознаха с напредъка по процедурите за изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и на пътната връзка Димарио-границата с България. Бяха дискутирани сроковете за започване на строителни работи на пункта и пътната връзка. Обсъдиха се технологични особености и съображения, относно проекта, във връзка с различните източници на финансиране. Бяха съгласувани действията на Областна администрация Смолян и EGNATIA ODOS S.A. за осигуряване на готовност и съвместно откриване на високо равнище на ГКПП „Рудозем-Ксанти” като част от важните събития по време на председателството на ЕС от страна на България – през м. юни 2018 г.
Срещата приключи с официалното подписване на споразумение за партньорство по проекта, свързан с изграждането на пункта и осигуряващите достъпността до него пътни участъци от гръцка и българска страна – Aiming at Improving Cross - Border Accessibility – CrossBo.
Това е поредната важна стъпка към изграждането на ГКПП ”Рудозем-Ксанти”, която следва предхождащите събития – решение на Министерски съвет №735 от 18.09.2015 г., с което Областният управител е определен за възложител на обект „Проектиране и изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, и обевяването на обекта за национален с Постановление на Министерски съвет № 295 от 22.04.2016 г.

Изтегли СНИМКИ>