ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

15 September 2016, 496 read(s)

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на отворените за кандидатстване процедури за безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения:
• BG05M2OP001-1.001„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“;
• BG05M2OP001-1.002„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“;
• BG05M2OP001-2.009„Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1”.
Кампанията ще се проведе в периода от 19 до 30 септември 2016 г.
В рамките на информационните дни експерти от Управляващия орган ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Велико Търново и София. Регистрацията за всички информационни дни започва в 9:30 ч.
Информационните дни ще се проведат при следния график:
Пловдив – 19 септември 2016 г. (понеделник), в зала „Пловдив“ на Гранд хотел Пловдив
Бургас – 20 септември 2016 г. (вторник), в зала на Областна управа, ет. 2
Варна – 21 септември 2016 г. (сряда), в зала "Пленарна" на Община Варна
Плевен – 26 септември 2016 г. (понеделник), Областна управа Плевен, зала „Плевен“
Русе – 27 септември 2016 г. (вторник),в пленарна зала в сградата на община Русе
Велико Търново – 28 септември 2016 г. (сряда), в Зала на „Интерхотел Велико Търново“
София – 30 септември 2016 г.(петък), в зала „Сердика“, Хотел „Балкан“
Програмата за всеки един от информационните дни е, както следва:
09.30 – 10.00 ч. Регистрация
10:00 – 11:00 ч. Представяне на процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“;
11:00 – 12:00 ч. Представяне на процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“;
12:00 – 13:00 ч. Представяне на процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“.
Допълнителна информация относно процедурите можете да намерите:
За процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ –тук
За процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ –тук
За процедура “Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1” –тук