Регионалната програма за заетост и обучение на област Смолян беше съгласувана и одобрена

27 Септември 2016, 527 прочита

Регионалната програма за заетост и обучение на област Смолян за 2016-2017 година беше съгласувана и одобрена на заседание, ръководено от заместник-областният управител Тодор Бозуков. Участваха Фани Николова от ДРСЗ-Пловдив, представители на бюрата по труда, представители на общините, Неправителствени организации, работодателски организации, синдикати, представители от Дирекция „Инспекция по труда” и експерти от Областна администрация Смолян.
Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри заседанието и припомни основните законови рамки и изисквания за приемане на Регионална програма за заетост и обучение: „Предложението за Регионална програма е изготвено въз основа на предложенията на областната и общинските администрации по утвърден със заповед от 31 август 2016 година образец от министъра на труда и социалната политика. До указания срок, който беше 20 септември, са постъпили общо единадесет броя проектни предложения от десетте общини и едно от Областна администрация Смолян. Предложенията са предадени на председателя на комисията за последващо разглеждане и оценяване. Оценката се извършва по методиката, одобрена на предходното заседание на Комисията, проведено на 14 септември.”, след което Бозуков припомни основните изисквания и критерии.
Председателят на комисията и директор на Дирекция „Бюро по труда”-Смолян – Замфир Копчев запозна участниците в заседанието с оперативната работа на членовете на Комисията, свързана с оценката на постъпилите предложения.”Регионалната програма за заетост и обучение е съставена от единадесетте проектни предложения и се вмества във финансовия ресурс, определен за област Смолян.” , каза Копчев, като уточни, че реалната възможност програмата да стартира е 1 ноември 2016 година и ще бъде с продължителност 5 месеца, до 31 март 2017 година, като за този период ще бъдат наети 124 безработни лица в област Смолян. Размерът на исканите финансови средства по програмата е 307 536 лева. „Изготвеното проектно предложение отговаря изцяло на целите и приоритетите в областта на заетостта и е съобразено с регионалните приоритети, областната и общинските стратегии за развитие. Общата цел е разкриване на работни места за безработните лица от неравнопоставените групи на пазара на труда, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата, повишаване качеството на работната сила в региона.”, след което председателят на Комисията по заетост запозна участниците в заседанието подробно с проектното предложение на Регионалната програма за заетост и обучение.
Във връзка с изложеното проектно предложение, госпожа Фани Николова отбеляза: „Принципът, който е използван е максимално справедлив, макар, че потребностите на общините в рамките на тези средства няма как напълно да бъдат задоволени, но считам, че е правилен подходът, който е използвала Комисията.”
Участниците в заседанието единодушно приеха предложената от Комисията Регионална програма, която ще бъде изпратена до министъра на труда и социалната политика за одобрение.

Изтегли СНИМКИ>