Самостоятелно действащи доброволни формирования от област Смолян участваха в „Ден за превенция на риска”

21 Октомври 2016, 466 прочита

На 20 октомври в зала 115 на Областна администрация Смолян се проведе „Ден на превенция на риска” с представители на самостоятелно действащи доброволни формирования от област Смолян. Срещата е част от планираните дейности по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”.
Заместник-областният управител Андриян Петров откри срещата. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име. Той подчерта изключително доброто взаимодействие с доброволните формирования от област Смолян, които са доказали това на практика по време на бедствията през миналата година. Благодари отново за помощта им. Той отбеляза, че свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Затова нашето участие в този проект е от огромна важност и ние сме благодарни, че ще можем да черпим опит от нашите партньори от Италия, от Полша, от съседна Гърция.
Инж. Радка Тунева-Янчевска - координатор на проекта, представи целите, извършените дейности, както и резултатите към настоящия момент. Доброволците бяха запознати с разработения модел и специфичен софтуер, чиято основна функция е на базата на събраните метеорологични данни и количеството на подпочвената влага да предсказват опасностите от свлачища. Софтуерът е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището в района на „Смолянски езера”.
Инж. Димитър Калайджиев – инспектор от РД ПБЗН изнесе лекция пред доброволците на тема: „Организация и дейности на доброволните формирования”. Те бяха запознати с Нормативната уредба, регламентираща дейността на доброволните формирования, както и със състоянието им на територията на област Смолян.
Общата цел на проекта LANDSLIDE е да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да осигури динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред заинтересованите страни.
Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Инситут за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

Изтегли СНИМКИ>