С първия регионален интегриран проект по ОП „Околна среда” 2014-2020 Смолян ще получи финансиране от 70 млн.лв. за ВиК инфраструктура

08 Ноември 2016, 488 прочита

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде старт на дългоочаквания проект за рехабилитация и реконструкция на топлопровода за термална вода от Беденски бани до град Девин. Стойността на проекта е 2.5 млн. лв. и се финансира целево от републиканския бюджет с решение на правителството.
Областният управител Недялко Славов поздрави министър Василева, кмета на община Девин - Красимир Даскалов, кмета на община Смолян - Николай Мелемов, председателя на Българският съюз по балнеология и спа-туризъм - Стефан Шарлопов, представителите на фирмата изпълнител на проекта, представителите на медиите, гостите и жителите на Девин. ”Всички осъзнаваме огромното икономическо и социално значение на този проект, чието реализиране ще даде солидна основа Девин да се развива, като балнеоложки център, както и ще даде сериозна възможност за заетост на местните жители. Радвам се, че и самите жители на Девин ще бъдат потребители на този ресурс на дълголетието, какъвто е минералната вода.”, каза Славов, като изрази благодарности към министър Василева за съпричастността й и личната й ангажираност по темата за минералните води. ”Нито едно правителство до момента не е имало толкова активна политика в оползотворяването на този важен за страната ни ресурс – минералните извори. Ресурс, който ще привлича туристи, ресурс, който ще дава възможност за икономическо развитие, както на общините, в които има минерални извори, така и на регионите и страната като цяло.” Областният управител изказа специални благодарности към министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов за личната му ангажираност по този проект, на министрите, които са гласували и одобрили финансовата помощ за община Девин, чрез която се реализира този проект. „Аз се радвам, че съм представител на правителство, което провежда активна инвестиционна политика по отношение на проектите, които са важни за общините, по отношение на пътища и други инфраструктурни обекти. Прави се всичко възможно да се намерят средства, за да се осигури финансова подкрепа.” Славов изрази увереност, че тези политики срещат одобрението на гражданите и правителството ще има възможност да изкара пълен мандат, в които ще се свърши още много работа за Девин, областта и цялата страна. Пожела ползотворна работа на строителите и успех на проекта.
По-късно днес министър Ивелина Василева откри и съоръжение за пречистване на инфилтратните води от депото за твърди битови отпадъци в Смолян, които вече няма да замърсяват почвите и водите. Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Общият размер на инвестициите в община Смолян по договори с ПУДООС са 5, 2 млн. лв.
Седемдесет милиона лева ще получи ВиК Смолян по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за инвестиции във ВиК мрежата на обособената територия. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на сепариращата и компостиращата инсталация на депото за битови отпадъци в Смолян. Поканата към ВиК оператора ще бъде изпратена до края на годината. Това ще бъде първият регионален пилотен проект.
Със средствата от новата ОПОС ще се финансира проектиране, изграждане, рехабилитация и реконструкция на ВиК инфраструктура, вкл. на съоръжения за третиране на утайки в агломерации с над 10 000 е.ж.
Областният управител Недялко Славов коментира новината, съобщена от министър Василева, като припомни за сключения договор между Асоциацията по ВиК в Смолян с „ВиК” ЕООД – Смолян, който беше първият за страната: „Това беше необходимо и важно условие, за да можем да стартираме този проект, който ще е първият на регионален принцип.” Той изказа благодарности към министъра на околната среда и водите и цялото министерството за съдействието при изясняването на техническите детайли и помощта за отстраняване на формалните проблеми, за да може да стартира регионалния воден проект за Смолян, който ще бъде първи в новата оперативна програма. Бенифициент ще бъде ВиК оператора в партньорство с общината и ВиК Асоциацията.

Изтегли СНИМКИ>