Учредителният комитет обсъди и прие Програмната декларация и Проекта за устав на Туристически район „Родопи”

15 Ноември 2016, 356 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков ръководи работно учредително заседание за сформиране на Туристически район „Родопи”, в което взеха участие Венелина Червенкова – експерт от Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности" към Министерството на туризма, председателя на УС на Регионална туристическа асоциация „Родопи”, Смолян – Пантелей Мемцов, председателя на УС на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, Смолян – Георги Пампоров, Златко Златанов – председател на Сдружение на хотелиери и ресторантьори, Велинград, кметове и представители на общини от петте административни области, които попадат в Туристическия район.
След като със заповед от 24 октомври 2016 година на Министъра на туризма Николина Ангелкова се откри процедура за учредяване на Организация за управление на Туристически район „Родопи”, на заседание днес бяха обсъдени и приети Програмна декларация за създаване на организация за управление и Устав.
„Това, което за нас е важно и можем да отчетем, като успех, е, че това е първата заповед на министър Ангелкова за стартиране на процедура за учредяване на Туристически район в страната.”, отбеляза заместник-областният управител Тодор Бозуков, като призова участниците в заседанието да спазват параметрите и принципите, които бяха заложени при Първото учредително заседание, за да се постигне желания успех.”За нас беше много важно да обединим усилията на всички – Правителство, Областна управа, общините и представителите на туристическия бранш, регистрирани според изискванията на закона в Министерството на туризма. Указа се, че нашият подход е правилен и успешен, но нека не забравяме, че същинската работа тепърва предстои.”
Окончателно бяха съгласувани проектните документи за Устав и Програмна декларация от членовете на Учредителния комитет, които дадоха своите предложения за корекции и допълнения. Бяха изяснени важни детайли, засягащи бюджета, членския внос на членовете на ТР „Родопи”, числеността на мнозинството при взимане на решения за отделните въпроси. Всички изложиха своите предложения и на база на постигнатия консенсус и гласуване, бяха нанесени корекциите и допълненията към проекта за устав.
Засегнаха се и теми свързани с честотата на заседанията, които ще провежда Управителният съвет на Туристически район „Родопи” след официалното учредяване и стартиране на същинската дейност. Утвърди се план за действие на Учредителния комитет за организиране на процес по създаване на ТР „Родопи”, като датата за провеждане на Учредително събрание се очертава да бъде през месец март 2017 година.

Изтегли СНИМКИ>