Недялко Славов: „Стремим се да предвиждаме критичните ситуации, за да можем да предприемаме превантивни мерки”

02 Декември 2016, 473 прочита

Областният управител Недялко Славов приветства участниците в заключителната среща „Ден за превенция на риска” във връзка с реализиране на планирани дейности по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия”, с акроним LANDSLIDE.
„Считам изпълнението на дейностите по проекта, като част от усилията, които полагаме за противопоставяне на климатичните промени и последствията от тях. Стремим се да изпреварваме събитията, а не да ги следваме, да предвиждаме критичните ситуации, за да можем да предприемаме превантивни мерки, а не в последствие аварийно да възстановяваме инфраструктура и нормалното функциониране на обществените сфери. Днес ще имате възможността да се убедите във функционалността на софтуера и модела, които са изработени от нашите партньори от Институт за информационни и комуникационни технологии към БАН. Имахме изключително полезен обмен, както с експертите, които присъстват тук, така и с партньорите по проекта от Полша, Италия и Гърция, с които споделихме добри практики и обменихме полезен опит за противодействие в кризисни ситуации.”. Областният управител изказа специални благодарности към Доц. Д-р Нина Добринкова, която представлява института и има голяма заслуга за разработване на софтуера към модела, изработен от италианските партньори по проекта.” Моделът, който оценя риска за свлачища, на нас ни е изключително полезен като население в планински район, в който често, за съжаление, настъпват такива процеси.”, подчерта Славов и в заключение изказа благодарности към партньорите от БАН, както и към всички участници в срещата за сериозното отношение към темата, пожела успех, устойчивост и възможност за надграждане на проекта.
Бяха представени финалните дейности по практическо прилагане на Модела за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия.
Инж. Радка Тунева-Янчевска – координатор на проекта презентира целите, дейностите и постигнатите до момента резултати.
Доц. Д-р Нина Добринкова от Институт за информационни и комуникационни технологии към БАН представи как работи разработения модел.
Инж. Петър Зафиров и инж. Денис Ангелов – експерти по ГИС, създатели на софтуера към разработения по проекта модел, демонстрираха как на практика се прилага софтуера, както и процеса по извличане на карти на риска за различните ситуации.
По темите се проведе дискусия, разискваха се въпроси, свързани с практическото приложение на модела, възможностите за неговото надграждане и използване от институциите.
В срещата участие взеха членовете на екипа по проекта, местните инженер-геолози Господин Господинов и Андрей Тахчийски, които са автори на изготвения доклад-анализ за изпълнените инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в югозападния фланг на свлачище „Смолянски езера“, представители на държавни, общински институции и медии от област Смолян.


Изтегли СНИМКИ>