Смолян ще бъде седалище на Организацията за управление на Туристически район „Родопи“

07 Декември 2016, 383 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков води тематична работна среща във връзка със стартиралата процедура по учредяване на Организация за управление на Туристически район „Родопи“ /ОУТР/. Тя се състоя на 6 декември в град Велинград, с любезното домакинство на Кмета на община Велинград – д-р Костадин Коев и Златко Златанов – Председател на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Велинград.
Това е първата от поредица планирани срещи по места, които след обнародването на Заповед на Министъра на туризма за откриване на процедура, Учредителният комитет ще проведе във всички административно представени области, влизащи в териториалния обхват на бъдещата Организация за управление. В рамките на Туристическия район „Родопи” са включени 28 общини, от областите Смолян, Пазарджик, Кърджали, Пловдив и Хасково, като на територията на област Пазарджик попадат: Батак, Брацигово, Велинград, Ракитово, и Сърница. За седалище на бъдещата Организация за управление на района е определен гр. Смолян. На срещата бяха поканени всички кметове и председатели на общински съвети от петте общини, както и представители на туристическите сдружения, които са вписани в регистъра на Министерство на туризма към настоящия момент.
На участниците в срещата бе предоставена информация по извършеното от сформирания през месец юни Учредителен комитет, както и предложения за проектни документи на бъдещата Организация за управление на туристическия район.
Основна част от последвалата дискусия бе насочена към нуждата от конкретна финансова подкрепа от държавата при старта на новото райониране, различни възможности за представителство на по-слабо развитите и тези с развит туристически профил общини, като потенциални членове в ОУТР, както и възможности за по-добро функционално развитие на тази нова по своя характер структура.