Министър Николай Василев бе на работно посещение в Смолян и областта

14 Август 2008, 2324 прочитаМинистърът остана удовлетворен от работата на служителите в Областна администрация

По време на визитата си в Смолян и региона министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев наблегна на необходимостта от промяна на регулаторните режими и най-вече премахването на разрешителните за регистрация на търговски обекти, които все още се изискват в някои общини. Според него те само пречат на бизнеса и са предпоставка за корупция.
Посещението на министър Василев започна в община Баните, където на среща с ръководството той връчи сертификат за предоставяне на една компютърна конфигурация. Основните му забележки бяха свързани с липсата на английска версия на интернет сайта, както и наличието на едночасова почивка в звеното за работа с граждани в общината, което е в разрез с Наредбата за административното обслужване и залегналото в нея изскване за непрекъснат режим на работа.
Визитата на министъра продължи в Областна администрация Смолян, където той инспектира процеса по внедряване на стандартите ISO 9001:2000 (за качествено административно обслужване) и ISO 27001:2005 (за защита на данните на гражданите и фирмите чрез цялостно управление на информационната сигурност). Въвеждането на системите за управление се реализира по проекта „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”. Той лично се увери, че внедряването има положителен ефект и се реализира в указаните срокове. Също така, министър Василев оцени високо огромния интерес в цялата област към специализираните курсове по английски език, които се провеждат по проект „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз”, който също се финансира по Оперативната програма „Административен капацитет”. Посещението продължи с пресконференция по теми, свързани с актуалните политики на министерството.
Визитата на министър Василев завърши в община Мадан, където беше направена инспекция свързана с процесa на въвеждане на система за управление по международно признат стандарт ISO 14001:2004 (за опазване на околната среда). Забележките към ръководството на общината бяха свързани с регистрираните проблеми с транслитерацията в английска версия на интернет сайта, както и липсата на непрекъснат режим на работа с клиенти.