Ръководството на Областна администрация даде положително становище за предоставяне на концесия за добив на оловно-цинкови руди от находището „Върба-Батанци”

20 Август 2008, 2287 прочита

Ръководството на Областна администрация даде положително становище на проекта за решение на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на оловно-цинкови руди от находището „Върба-Батанци” край Мадан.
Проектът за решението е внесен от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и се очаква до два месеца Министерски съвет да го приеме.
В проекта се определя срокът на концесията да е 30 години. За това време е предвидено концесионерът да заплаща минимално годишно концесионно възнаграждение при: годишен добив на оловно-цинкови руди от 29 000 тона; средно съдържание на оловото в рудата - 4.02 %, на цинк - 3 %, на сребро - 34 грама на тон. При запазване цените на металите и курса на долара очакваното минимално годишно концесионно възнаграждение ще възлиза на 114 000 лв., като 20 % от това възнаграждение ще се внася в бюджета на община Мадан.
След като Министерски съвет приеме проекта и излезе с решение за концесията, министърът на икономиката и енергетиката ще организира и проведе конкурс за определяне на концесионера.
Според заместник областния управител Митко Петагов рудодобивът трябва да продължи да бъде приоритетен отрасъл за нашата област и разработването на находището „Върба-Батанци”, както и други находища, биха допринесли за още по-доброто развитие на този отрасъл.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
20.08.2008 г.