Постоянната областна епизоотична комисия предприема превантивни мерки срещу Инфлуенца по птиците

04 Януари 2017, 384 прочита

Във връзка с констатираните 28 бр. огнища на Инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в България, в Областна администрация Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Участваха директори и представители на всички институции и бизнеса, които имат отношение към проблема. Заседанието откри и ръководи заместник-областният управител Андриян Петров.
Беше обсъдена епизоотичната обстановка в Европа и България, дискутираха се допълнителните мерки, които следва да се предприемат за предотвратяване проникването и разпространението на заболяването на територията на област Смолян.
Д-р Сава Бозуков – директор на ОДБХ-Смолян и д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Смолян уточниха, че в Смолян и Благоевград не са регистрирани огнища на заболяването, но в останалите съседни региони има такива. Те наблегнаха на едни от най-важните ограничителни мерки: подобряването на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти (да не се допуска излизането на птиците извън дворовете; да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици; да се съхранява в закрити помещения фуража, с който се изхранват птиците; да се създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици; да се уведомява незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност); засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложки дружества, ловните сдружения и дружинки, и държавните горски и ловни стопанства; провеждането на информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловци, представители на държавните горски и ловни стопанства.
С цел достигане на специализирана информация до по-голям кръг от хора, беше направено и прието предложението, при провеждането на заседанията на Общинските епизоотични комисии да присъстват и представители на държавните горски и ловни стопанства и на ловните сдружения и дружинки.
В заключение, относно запитване от страна на заместник-областния управител Андриян Петров за нарушения около празниците, д-р Жана Шишкова – началник отдел „Контрол на храните” към ОДБХ-Смолян констатира, че не са установени сериозни такива. Тя сподели удовлетворение от факта, че при извършени 78 проверки между Коледните и Новогодишните празници е съставен само един акт, което е гаранция за населението и гостите на област Смолян, че в търговската мрежа се предлага безопасна храна от сигурни източници.

Изтегли СНИМКИ>
Изтегли ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА>