Институциите в област Смолян имат готовност за справяне при тежки зимни условия

04 Януари 2017, 1054 прочита

С пожелания за здраве и безаварийна Нова 2017-та година, заместник-областният управител Андриян Петров откри и води заседание на Областния щаб за справяне с бедствия и аварии. Участваха ръководители и представители на РД ПБЗН-Смолян, ОД МВР-Смолян, КАТ „Пътна полиция”, РД ГП-Смолян, 101-ви Алпийски батальон, ОПУ-Смолян, ЮЦДП-Смолян, РДГ-Смолян, РЗИ-Смолян, РИОСВ-Смолян, Дирекция „Социално подпомагане”, РУО-Смолян, БЧК-Смолян, представители на дружествата ЕВН и ВиК, Планински служби, фирми, отговарящи за поддръжката на пътната инфраструктура, лекари, експерти от Областна администрация Смолян.
Обсъдена беше готовността за реакция на всяка една институция при неблагоприятни климатични условия, които биха довели до извънредно положение. Всеки от участниците в заседанието декларира готовността и наличните ресурси, с които разполага представяната от него институция за справяне при бедствени ситуации.
На заседанието се поставиха въпроси, свързани с осигуряване на безопасността на най-уязвимите групи от населението (самотните възрастни хора в отдалечени райони, деца и болни). Засегнати бяха и темите свързани с енергийната обезпеченост и водоснабдяването, за което представителите на дружествата ЕВН и ВиК декларираха своята готовност.
Заместник-областният управител Андриян Петров уведоми участниците в заседанието, че мобилните оператори са гарантирали пред областна управа, че имат подготовка, за да осигурят безпроблемна комуникация при тежки зимни условия. От името на областния управител, Петров призова представителите на РУО-Смолян да предупредят директорите на учебни заведения да не се допуска драстично изстиване на сградите през ваканцията.
В заключение заместник-областният управител призова да се работи в екип, защото практиката доказва, че само в добро сътрудничество се постигат успехи и се преодоляват трудни моменти.

Изтегли СНИМКИ>