СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

05 January 2017, 347 read(s)

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Кампанията ще се проведе в периода от 10 до 13 януари 2017 г.
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Враца, Пловдив и София.
Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:
• Варна – 10 януари 2017 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• Враца – 11 януари 2017 г. (сряда), в залата на Търговско промишлена палата от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• Пловдив – 12 януари 2017 г. (четвъртък), в зала на Гранд хотел Пловдив, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• София – 13 януари 2017 г. (петък), в зала на Гранд хотел София, от:
- 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
Допълнителна информация относно процедура „Развитие на клъстерите в България“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg